PEER KLUB

Je volnočasový klub Psychiatrické nemocnice Bohnice, který nabízí pacientům a klientům využití volného času ve dvou nově zrekonstruovaných a vybavených místnostech v budově Divadla Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.

 

Co poskytujeme:

 • neformální setkávání pacientů navzájem
 • setkávání s peery (lidmi s vlastní zkušeností s psychiatrickým onemocněním)
 • přednášky a besedy s odborníky
 • využívání PC (Internet, textový editor a Happy Neuron pro trénink paměti, pozornosti, logického myšlení, prostorové orientace a řeči)
 • hraní karetních a deskových her
 • hraní her na herní konzoli
 • hraní na kytaru, zpívání a poslech
 • další volnočasový program dle aktuální nabídky (redakce časopisu, redakce internetového rádia, základy ovládání počítače, tvorba životní koncepce atp.)
 • možnost přijít s vlastním nápadem na další náplň klubu a aktivně se podílet na jeho realizaci
 • minikuchyňku pro samostatnou přípravu nápojů (káva, čaj)

 

Komu je peer klub určen:

 • všem hospitalizovaným i ambulantním pacientům PNB schopným do klubu samostatně dojít a jejich rodinným příslušníkům či blízkým

 

Co nenabízíme:

 • neposkytujeme terapeutický program
 • v prostorách peer klubu není dovoleno kouřit ani užívat jiné návykové látky

 

Úhrada péče, doporučení:

 • služba je poskytována zdarma
 • možné přijít kdykoli v provozní době bez předchozího objednání (kapacita klubu 20 lidí).

 

Kontakty:

telefon: 284 016 420, e-mail: peerklub@bohnice.cz


Realizováno na základě projektu SOMA, reg. č. NF-CZ11-OV-2-030-2015, Podpořeno grantem z Norska.

Supported by grant from Norway.

TOP