PŘEDNÁŠKY

10. cyklus přednášek pro veřejnost
o psychiatrii a klinické psychologii

vždy ve čtvrtek (2. 3. – 25. 5. 2017) od 17:15 hodin.

2. 3. MUDr. Martin Hollý, MBA: Léčba osob s poruchou sexuální preference

9. 3. MUDr. ThDr. Prokop Remeš: Sekty a náboženství

16. 3. PhDr. Petr Goldmann: Diagnostika v klinické psychologii

23. 3. MUDr. Ivan David, CSc.: Psychiatrické znalecké posuzování v občanském právu

30. 3. MUDr. Jiří Švarc, PhD.: Znalecké posuzování duševního stavu v trestním řízení

6. 4. MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Sebevražednost v psychiatrii

20. 4. MUDr. Marek Páv, PhD.: Kalokagathia v psychiatrické nemocnici

27. 4. Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.: : Úzkost všedního dne a úzkost jako nemoc

4. 5. MUDr. Zdeňka Vyhnánková: Poruchy osobnosti

11. 5. MUDr. Michal Považan: Duševní porucha dítěte a rodina

18. 5. MUDr. Richard Krombholz, MBA: Závislosti ve vyšším věku

25. 5. MUDr. Michaela Štochlová, MUDr. Eva Michlová: Chronická duševní porucha.

Vstup zdarma

Kontaktní osoba: Dagmar Žaludová, úsek pro vědu a výzkum, tel.: 284 016 400
dagmar.zaludova@bohnice.cz
www.bohnice.cz

TOP